Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Ochotnicze Hufce Pracy.