Charakterystyka organizacji


Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej oraz o organizacjach pracodawców.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną , działa na podstawie ustawy o rzemiośle oraz na podstawie statutu cechu i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Oddział X Gospodarczy pod numerem KRS 000758197 w Rejestrze Stowarzyszeń i Przedsiębiorców.

Siedzibą cechu są Tarnowskie Góry, teren działanie cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonyje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnogórskiego.


Organy statutowe


Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:


Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu,

1-go Podstarszego Cechu, 2-go Podstarszego Cechu, oraz 4 członków.

 

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.

 

Kasyno internetowe Comeon to prawdziwa gratka dla fanów gier slotowych. Polska strona to standardowe kasyno online, z tą różnicą, iż składające się z czterech portali. Użytkownicy w kasynie ComeOn https://kasyno-online-pl.xyz/comeon-casino/ nie są ograniczeni do grania w wyłącznie jedną grę. Kasyno online umożliwia grę w 4 różne gry wrzutowe naraz. Po załadowaniu gry ComeOn Casino informuje graczy o stawce całkowitego zakładu oraz stanie konta. Wygodne i proste funkcje pozwalają nadzorować gry.

 

Do zadań Komisji należy:


Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

 

Sąd Cechowy składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary: