Wyniki egzaminów czeladniczych
  • 31 Sierpień 2023

Wyniki egzaminów czeladniczych

 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku, o godzinie 7.30 zostały wysłane smsy do wszystkich Kandydatów którzy przystąpili do egzaminu czeladniczego z informacją o wyniku egzaminu.

Do osób, które otrzymały ocenę niedostateczną zostały wysłane równocześnie zawiadomienia o egzaminie poprawkowym wraz z pełną informacją o terminie egzaminu (termin egzaminu poprawkowego zgodnie z Rozporządzeniem może odbyć się dopiero miesiąc po ogłoszeniu wyników). W zawiadomieniu znajduje się również informacja o niezdanych etapach egzaminu oraz wniosek o ponowne dopuszczenie do egzaminu wraz z kwota, którą należy uiścić do końca września 2023 roku.

Osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, będą mogły zgłaszać się do Izby po odbiór świadectw po 10 września 2023 roku.