Egzaminy czeladnicze-organizacja
  • 19 Grudzień 2022

Egzaminy czeladnicze-organizacja

Organizacja egzaminów czeladniczych dla pracowników młodocianych uczniów III klas szkół branżowych I stopnia  w roku 2023.

Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z zaświadczeniem

+ dołączyć załączniki, opłacić,

komplet dokumentów składamy do Cechu do 27.01.2023.

Jeśli uczeń jest niepełnoletni potrzebny jest również podpis rodzica/ opiekuna.

Po tym terminie dokumenty będą zaniesone do Tarnogórskich szkół w celu opieczętowania i podpisania przez Dyrektora szkoły.

Gdy będzie komplet podpisów, wnioski będą zawiezione do Izby Rzemieślniczej w Katowicach.


Załączniki:

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

4. Wniosek skrócenia umowy wraz z opłatą (20 zł) dla umów kończących się po 31.08.2023.

4.Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek Cechu TG- kwota  na tą chwilę: 760,71 ( ulegnie zmianie w 2023 rokuze względu na średnią krajową )

nr konta Cechu : 58 8463 0005 2001 0000 4314 0001