Dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym
  • 21 Lipiec 2022

Dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym

Wymagane dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym:

* kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

* zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy o przydatności do wykonywania danego zawodu,

* skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),

* wypisany na kartce: pesel, dokładny adres zamieszkania z kodem i telefon kontaktowy do rodziców,

* zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zawodowej,