Zmiana stawek egzaminacyjnych
  • 20 Styczeń 2022

Zmiana stawek egzaminacyjnych

Uwaga, sprawdź.

Informujemy:
Zgodnie z komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. nastąpił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:
Egzamin mistrzowski: 1 521,43 PLN
Egzamin czeladniczy: 760,71 PLN
Egzamin sprawdzający: 271,68 PLN

Jeżeli opłata za egzamin została już zapłacona to trzeba dokonać wpłaty różnicy tzn 36,91 zł.
Ponadto informujemy Państwa, że świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.