Egzaminy czeladnicze 2022
  • 18 Styczeń 2022

Egzaminy czeladnicze 2022

Organizacja egzaminów czeladniczych dla pracowników młodocianych uczniów III klas szkół branżowych I stopnia  w roku 2022.

Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z zaświadczeniem

+ dołączyć załączniki, opłacić,

komplet dokumentów składamy do Cechu do 28.01.2022.

Jeśli uczeń jest niepełnoletni potrzebny jest również podpis rodzica/ opiekuna.

Po tym terminie dokumenty będą zaniesone do Tarnogórskich szkół w celu opieczętowania i podpisania przez Dyrektora szkoły.

Gdy będzie komplet podpisów, wnioski będą zawiezione do Izby Rzemieślniczej w Katowicach.


Załączniki:

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

4.Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek Cechu TG- kwota 723,80 ( jeżeli kwota ulegnie zmianie w 2022 roku to trzeba będzie dokonać wpłaty różnicy)

nr konta : 58 8463 0005 2001 0000 4314 0001