Bezpłatne szkolenia językowe i cyfrowe
 • 12 Lipiec 2021

Bezpłatne szkolenia językowe i cyfrowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatych szkoleniach,

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”,

Szkolenia użytkowników ICT

Są to szkolenia dedykowane osobom chcącym podnosić swoje kompetencje zawodowe w obszarze zagadnień związanych z profesjonalną obsługą komputera i Internetu. Planujemy w najbliższym terminie:

 1. Efektywne wykorzystanie aplikacji biurowych (Word, Excel, Outlook)
 2. Microsoft Excel w codziennej pracy – poziom średnio zaawansowany
 3. Praktyczne narzędzia do analizy, interpretacji i wizualizacji danych (Excel, PowerPoint, Visio)

Każde ze szkoleń będzie trwało łącznie 24h.


Szkolenia użytkowników IT

Każda ze ścieżek obejmuje 3 autoryzowane szkolenia:

I - PROGRAMISTA JAVA (120h)

 1. Java SE: Programming I
 2. Java SE: Programming II
 3. Developing Applications for the Java EE 7 Platform

II - ADMINISTRATOR BAZ DANYCH ORACLE (120h)

 1. Database: Introduction to SQL Ed 2
 2. Oracle Oracle Database: Administration Workshop
 3. Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

III - ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY ORACLE

 1. Oracle Database Security: Preventive Controls
 2. Oracle Database Security: Detective Controls
 3. Oracle Database 19c: Data Guard Administration Workshop

IV - PROGRAMISTA SQL i PL/SQL

 1. Oracle Database 19c: SQL Workshop
 2. Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop
 3. Oracle Database 19c: SQL Tuning Workshop

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób pracujących, w wieku powyżej 25 r.ż., lub mieszkających na terenie woj. śląskiego, posiadających wykształcenie maksymalnie średnie.

Okres realizacji projektu – do 31-12-2022

Na chwilę obecną szkolenia przeprowadzamy w formie online.


Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie: https://akademiatik2.eduportal.pl/AkademiaTIK2

Aby zgłosić się do Projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line https://akademiatik2.eduportal.pl/zapisz_sie