Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Dotacja z PUP

 

04.2021 25

Nabór wniosków od 26.04.2021 r. o udzielenie dotacji dla mikro/małego przedsiębiorcy wg. kodów PKD

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków  o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na zasadach określonych w art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID – 19 (Dz. U. 2021r. poz. 713).

Wnioski, jedynie w formie elektronicznej, można składać od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną poniższymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaju przeważającej działalności:

  1. Jednokrotnie - 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;
  2. Dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
  3. Trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z;
  4. Czterokrotnie – 91.02.Z;
  5. Pięciokrotnie - 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacji udziela się, jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zawiesili działalność gospodarczą na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji udzielonych dotychczas.

Kwota maksymalna udzielonej dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Pracodawca składa wniosek (należy wybrać formę PSZ-DBKDG) o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę PRACA.GOV.PL.

Ostatnie aktualności

10.2021 06

Ważna informacja z OHP Katowice

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismem z OHP Katowice w sprawie kwartalnego składania wniosków o refundację.

Pismo w załaczeniu

08.2021 04

Bezpłatne warsztaty dla Piekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi warsztatami pt

"Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

wiecej informacji poniżej

czytaj całość »

07.2021 28

Egazmin czeladniczy FRYZJERSKI

Informujemy:

Egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się 20.09.2021 o godz 9:00 w WZS w Tarnowskich Górach

Zobacz starsze aktualności »