Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do CEIDG

 

04.2021 12
Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z informacją:
 
Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia
 
Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.
 

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie obowiązujących wniosków dopuszczających do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.
Wzory druków obowiązują od dnia 01 października 2020 roku i zostają zamieszczone w zakładce EGZAMINY.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia
 
Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.
Wniosek jest dostępny na stronach :
1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej
2) Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie
3) Izb Rzemieślniczych.
 
Dokumenty prosimy składać listownie na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
plac Wolności 12
40-078 Katowice
z dopiskiem: wniosek dot.CEIDG

Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:
1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy przypadków osób, które zmieniły nazwisko).
 
Uwaga: na wniosku jest : Numer księgi wieczystej-jest to numer dyplomu.
 
W przypadku, kiedy Przedsiębiorca złożył wniosek do egzaminu przed dniem 01 października 2020 roku a termin egzaminu został wyznaczony np. w dniu 02 października i Przedsiębiorca wyraża chęć zgłoszenia kwalifikacji do CEIDG,  wówczas zobligowany będzie do zgłoszenia w Dziale Oświaty takiej informacji. W tym przypadku będzie również konieczne wypełnienie wniosku o wpis kwalifikacji.
 
Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni dokonuje odpowiedniego wpisu do CEIDG tylko w przypadku jeżeli zostanie wypełniony prawidłowo wniosek.


Ostatnie aktualności

07.2021 28

Egazmin czeladniczy FRYZJERSKI

Informujemy:

Egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się 20.09.2021 o godz 9:00 w WZS w Tarnowskich Górach

07.2021 13

Bezpłatne szkolenie dla branży motoryzacyjnej-zbieramy grupę

Szkolenie zorganizowane dla branży motoryzacyjnej w zakresie likwidacji szkód i zwiększenia rentowności warsztatów, a dodatkowo budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

czytaj całość »

07.2021 12

Bezpłatne szkolenia językowe i cyfrowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,

czytaj całość »

Zobacz starsze aktualności »