Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

 

04.2020 23

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

_Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych
(szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się
z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z
obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki
zawodu  u pracodawcy?_

Art.15f  ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego  do
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia
działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do
26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego
przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na
to zgodzi ,  to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy,
bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została
rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być
realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne
on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i
standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych
pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych
z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  
aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu
(podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Ostatnie aktualności

10.2020 12

informacja z OHP

Dzień dobry,

Z dniem 12 października CEiPM w Katowicach przechodzi w tryb pracy zdalnej, w biurze będą pełnione tylko dyżury.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dział Refundacji w Katowicach prosi Państwa o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i zachęca do załatwiania spraw pocztą tradycyjną, bądź drogą  telefoniczną.

Ponadto informujemy, że transza październik1 nie zostanie zrealizowana z uwagi na nałożoną kwarantannę na Śląską Komendę OHP.

 

Pozdrawiamy

Dział Refundacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach

40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10

tel. (32) 353-05-53

 

09.2020 28

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące rzemieślników

Izba Rzemieślnicza oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie w regulacjach prawnych dotyczacech rzemieślników:

* Ustawa o rzemieśle (Dz. U Poz 1495 z dnia 31.07.2019)

* Informacja z Izby

 

07.2020 29

Informacje o egzaminie czeladniczym w zawodzie FRYZJER

Dnia 14.09.2020 o godzinie  8:00 odbędzie się egzamin w zawodzie fryzjer          

w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach ul Sienkiewicza 6.

Część praktyczna egzaminu : strzyżenie męskie odbędzie się na główce męskiej.

Poniżej przykłady obcięcia główki męskiej

1. 2. 3. 4. 5.

Zobacz starsze aktualności »