Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

 

04.2020 23

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

_Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych
(szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się
z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z
obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki
zawodu  u pracodawcy?_

Art.15f  ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego  do
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia
działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do
26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego
przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na
to zgodzi ,  to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy,
bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została
rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być
realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne
on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i
standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych
pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych
z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  
aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu
(podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Ostatnie aktualności

07.2020 29

Informacje o egzaminie czeladniczym w zawodzie FRYZJER

Dnia 07.09.2020 o godzinie  9:00 odbędzie się egzamin w zawodzie fryzjer          

w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach ul Sienkiewicza 6.

Część praktyczna egzaminu : strzyżenie męskie odbędzie się na główce męskiej.

Poniżej przykłady obcięcia główki męskiej

1. 2. 3. 4. 5.

06.2020 26

Powrót na praktyki

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników.

Komunikat znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Proszę pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

06.2020 24

Komunikat dot. pożyczek z Tarczy antykryzysowej

W załączeniu przesyłam komunikat PUP Tarnowskie Góry dot. udzielonych pożyczek z tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 
Zgodnie ze zmienionymi przepisami mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie.
 
Załacznik_Komunikat

Zobacz starsze aktualności »