Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

 

04.2020 23

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

_Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych
(szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się
z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z
obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki
zawodu  u pracodawcy?_

Art.15f  ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego  do
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia
działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do
26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego
przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na
to zgodzi ,  to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy,
bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została
rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być
realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne
on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i
standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych
pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych
z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  
aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu
(podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Ostatnie aktualności

10.2021 06

Ważna informacja z OHP Katowice

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismem z OHP Katowice w sprawie kwartalnego składania wniosków o refundację.

Pismo w załaczeniu

08.2021 04

Bezpłatne warsztaty dla Piekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi warsztatami pt

"Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

wiecej informacji poniżej

czytaj całość »

07.2021 28

Egazmin czeladniczy FRYZJERSKI

Informujemy:

Egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się 20.09.2021 o godz 9:00 w WZS w Tarnowskich Górach

Zobacz starsze aktualności »