Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Msza Święta

 

11.2012 12

Święto Patronackie branży motoryzacyjnej

Serdecznie zapraszamy na Święto Patronackie -Świętego Eligiusza -branży motoryzacyjnej na Mszę Świętą w kościele Św. Anny dnia 08.12.2012 o godz. 16:00

Ostatnie aktualności

08.2019 08

Biuro Cechu nieczynne

W dniu 16.08.2019 biuro Cechu będzie nieczynne,

za niedogodności przepraszamy.

08.2019 08

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundowania wynagrodzeń

Pisma w sprawie zmian refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianych pracownikom ( pismo w załaczeniu)

Dziennik Ustaw Rozporzadzenie z 24.07.2019

08.2019 08

Pismo z Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie młodocianych

zamiany wynagrodzeń pracowników młodocianych czytaj pismo z dnia 11.07.2019

Zobacz starsze aktualności »