Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Archiwum aktualności

 

08.2021 04

Bezpłatne warsztaty dla Piekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi warsztatami pt

"Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

wiecej informacji poniżej

czytaj całość »

07.2021 28

Egazmin czeladniczy FRYZJERSKI

Informujemy:

Egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się 20.09.2021 o godz 9:00 w WZS w Tarnowskich Górach

07.2021 13

Bezpłatne szkolenie dla branży motoryzacyjnej-zbieramy grupę

Szkolenie zorganizowane dla branży motoryzacyjnej w zakresie likwidacji szkód i zwiększenia rentowności warsztatów, a dodatkowo budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

czytaj całość »

07.2021 12

Bezpłatne szkolenia językowe i cyfrowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,

czytaj całość »

06.2021 28

wnioski do egzaminu czeladniczego

Dzień dobry,

Od dzisiaj zbieramy wnioski do egzaminu czeladniczego.

05.2021 27

Biuro Cechu nieczynne

Informujemy, iż w dniu 04.06.2021 Biuro Cechu będzie nieczynne.

05.2021 27

Informacja ze szkoły w Piekarach Śląskich

W załączeniu przesyłam informację z ZSTZ w Piekarach Śląskich

*

04.2021 27

zwolnienia ze składek ZUS

Szanowni Państwo,
informujemy,że 26 kwietnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia pomocowego w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

czytaj całość »

04.2021 27

Umarzenie subwencji

Szanowni Państwo,na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej MŚP została zamieszczona ważna informacja dotycząca faktu, że 29 kwietnia 2021 roku rusza proces umarzenia otrzymanych subwencji w ramach Tarczy PFR 1.0. Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji.Przykład: Pieniądze otrzymane w dniu 29 kwietnia 2020 r. skutkują koniecznością złożenia wniosku do 14 maja 2021.

Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. 

czytaj całość »

04.2021 26

Powrót na praktykę

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach w załączeniu przesyła informację z Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie dotyczącą powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

czytaj całość »

04.2021 25

Dotacja z PUP

Nabór wniosków od 26.04.2021 r. o udzielenie dotacji dla mikro/małego przedsiębiorcy wg. kodów PKD

czytaj całość »

04.2021 16

III klasa -powrót na praktyczną naukę zawodu

Informujemy:

młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  i  będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania.Pracownicy młodociani w zawodzie Fryzjer:mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dniu wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. 

czytaj całość »

04.2021 14

Praktyczna nauka zawodu

Obostrzenia związane z praktyczną nauką zawodu zostały przedłużone do 25.04.2021

04.2021 12

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do CEIDG

Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z informacją:
 
Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia
 
Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.

czytaj całość »

03.2021 29

Praktyczne zajęcia dla pracowników młodocianych

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że z dniem 29 marca 2021 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Od 29 marca do 11 kwietnia 2021
wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r

 

W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3 wskazujący na ograniczenia dotyczące pracowników młodocianych (Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy).

link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

03.2021 25

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od poniedziałku
tj. od 29 marca 2021 r. do odwołania 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w  Tarnowskich Górach jest  ZAMKNIĘTY dla petentów.

Zapraszamy do kontaktowania się :

- telefonicznie:

 515 037 350,   515 037 348

- e-mailowo  cechtg@wp.pl

- wszystkie informacje na bieżąco znajdują się naszej stronie internetowej :

www.cechtg.pl

Dokumenty, w tym wnioski  do OHP, można składać do skrzynki umieszczonej przed drzwiami Cechu.

W sprawach pilnych prosimy podejść pod okno w podwórku.

 

02.2021 23

nowy zawód : fryzjer męski

Uchwały Nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie nowego zawodu trybem pozaszkolnym:

Fryzjer Męski

02.2021 09

Nabór Wniosków PUP Tarnowskie Góry

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 15zze5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. od 01.02.2021 -31.03.2021)

więcej informacji na:
http://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:415.html


02.2021 05

UWAGA!!!!! Szczepienia!!!!!

Od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza nabór na szczepienia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w grupie nauczycieli!!!!

PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO DYREKTORA SZKOŁY W KTÓREJ UCZY SIE UCZEŃ.

Jest to ważne, gdyż każda szkoła będzie miała przypisany punkt szczepień, najbliższy dla danej szkoły.

Zgłoszenia odbywać się będą w terminie 8-10 luty br. Prosimy nie zwlekać, gdyż termin jest krótki. Lista zainteresowanych powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- nr PESEL,

- nr telefonu,

- informację czy dana osoba rejestrowała wcześniej chęć szczepienia ( infolinia, Internet),

- informację czy chce się zaszczepić.

12.2020 17

Wesołych i zdrowych Świąt!

Dla wszystkich członków
naszego Cechu i ich Rodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wielu miłych chwil
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Zarząd  wraz z pracownikami biura Cechu

czytaj całość »

11.2020 26

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Praktyka ma się odbywać w dniach w których uczniowie mają przewidziane praktyki..

11.2020 24

Biuletyn Informacyjny i Podatkowy

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy Państwu Biuletyn informacyjny i Podatkowy, który zawiera szereg ważnych informacji dla przedsiębiorców, m.in. dotyczących Tarczy 6.0, przesunięcia terminu zaliczek na PIT, zasad dokumentowania kwarantanny i izolacji, zasiłków opiekuńczych, nowych formularzy PIT i innych zagadnień. Zachęcamy do zapoznania się.
11.2020 12

Komunikat

K O M U N I K A T
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od poniedziałku tj. od 16 listopada 2020 r. do odwołania  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w  Tarnowskich Górach jest ZAMKNIĘTY dla klientów.
 
Zapraszamy do kontaktowania się :
- telefonicznie ( 515 037 350, 515 037 349, 515 037 348),
- e-mailowo  cechtg@wp.pl
- wszystkie informacje na bieżąco są na naszej stronie internetowej : www.cechtg.pl
- wszystkie dokumenty, w tym wnioski  do OHP, przyjmowane będą
POCZTĄ TRADYCYJNĄ (Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  42-600 Tarnowskie Góry ul. Bondkowskiego 2).
Można również składać do skrzynki umieszczonej przed drzwiami Cechu.
11.2020 08

Informacja z MEN

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

10.2020 23

Zawieszenie zajęć

Bardzo ważna informacja dotycząca nauczania:

Od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

10.2020 12

informacja z OHP

Dzień dobry,

Z dniem 12 października CEiPM w Katowicach przechodzi w tryb pracy zdalnej, w biurze będą pełnione tylko dyżury.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dział Refundacji w Katowicach prosi Państwa o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i zachęca do załatwiania spraw pocztą tradycyjną, bądź drogą  telefoniczną.

Ponadto informujemy, że transza październik1 nie zostanie zrealizowana z uwagi na nałożoną kwarantannę na Śląską Komendę OHP.

 

Pozdrawiamy

Dział Refundacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach

40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10

tel. (32) 353-05-53

 

09.2020 28

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące rzemieślników

Izba Rzemieślnicza oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie w regulacjach prawnych dotyczacech rzemieślników:

* Ustawa o rzemieśle (Dz. U Poz 1495 z dnia 31.07.2019)

* Informacja z Izby

 

07.2020 29

Informacje o egzaminie czeladniczym w zawodzie FRYZJER

Dnia 14.09.2020 o godzinie  8:00 odbędzie się egzamin w zawodzie fryzjer          

w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach ul Sienkiewicza 6.

Część praktyczna egzaminu : strzyżenie męskie odbędzie się na główce męskiej.

Poniżej przykłady obcięcia główki męskiej

1. 2. 3. 4. 5.

06.2020 26

Powrót na praktyki

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników.

Komunikat znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Proszę pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

06.2020 24

Komunikat dot. pożyczek z Tarczy antykryzysowej

W załączeniu przesyłam komunikat PUP Tarnowskie Góry dot. udzielonych pożyczek z tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 
Zgodnie ze zmienionymi przepisami mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie.
 
06.2020 10

refundacja

Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące marzec, kwiecień, maj  powinien dołączyć oświadczenie  ( wzór oświadczenia ) oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie. 

w przypadku:

- zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć wyłącznie kwoty netto, 

- częściowego zwolnienia z opłaty składek ZUS - we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć kwoty netto wypłaconego wynagrodzenia oraz część naliczonych składek ZUS, 

- odroczenie płatności składek ZUS - wniosek z rozliczeniem finansowym, należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia.

06.2020 09

wiadomość z OHP-refundacje

Przykład obliczenia refundacji dla pracodawców, korzystających ze zwolnienia z opłacania należności w ZUS.


W przypadku przesunięć (wypłata do 10 dnia następnego miesiąca)  podany sposób obliczeń proszę stosować  w miesiącach: luty, marzec i kwiecień 2020.

Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest do ostatniego dnia danego miesiąca, korekta będzie dotyczyć miesięcy marzec, kwiecień, maj 2020. 

 
06.2020 09

pracownik młodociany

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o opublikowanym w Dz. U. z 2020 r. poz.990

Rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zgodnie z zapowiedziami na kolejny okres tj. do  28 czerwca 2020 r. został przedłużony okres ograniczenia funkcjonowania  niektórych  publicznych i niepublicznych  jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia.

 

W tym okresie jedynie uczniowie-młodociani pracownicy  ostatniego roku nauki zawodu, mogą powrócić do realizacji programu praktycznej nauki zawodu u pracodawców  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020, poz.953), ale muszą wyrazić oni na to zgodę i rodzice, jeśli młodociany nie jest pełnoletni.

Jak informowaliśmy wcześniej w Senacie znajduje projekt ustawy  tzw. tarcza kryzysowa 4.0, który przewiduje zmiany w art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi o ustawowym zwolnieniu  młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego z obowiązku świadczenia pracy.

Niestety, wbrew oczekiwaniom, na tym etapie prac parlamentarnych nad ustawą, nie udało się przekonać decydentów o potrzebie powrotu do zajęć praktycznych także uczniów I i II klas szkół branżowych I stopnia, ani rezygnacji z zapisów o dobrowolnym powrocie uczniów III klas.

06.2020 03

bezpłatne konsultacje

Szanowni Państwo,

Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszone Cechy Rzemiosł Różnych i Cechy Branżowe,
 
od dnia 3 czerwca 2020 r. dla wszystkich członów Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszonych firm uruchamiamy bezpłatne porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Porad udziela Pan Jarosław Dejneka, ekspert Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Jest jednym z 5 specjalistów w woj.śląskim certyfikowanym przez CIOP.
 
Porady odbywają się w każdą środę od godziny 8:00 do 10:00 pod numerem telefonu: 609 771 651.
 
Możliwe również konsultacje w trybie stacjonarnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

W załączniku profil naszego specjalisty.
 

Zapraszamy.

05.2020 29

Powrót pracowników młodocianych do pracy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.
05.2020 27

egzaminy czeladnicze

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie z naszej strony wniosku do egzaminu czeladniczego i przygotowanie odpowiednich załączników (zaświadczenie pracodawcy, fotografia 35x45mm, świadectwo szkolne, ksero umowy o pracę, jeśli uczeń był w innym zakładzie pracy to świadectwo pracy plus umowa z poprzednim pracodawcą). Złożenie kompletu dokumentów wraz z wpłatą (716 zł kwota na dzień 27.05.2020) do 03.07.2020 w biurze Cechu.

05.2020 20

zwolnienie ucznia z praktyki

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawcy do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

05.2020 18

Grafika pomocy

Czy wiesz, z jakiej pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej możesz skorzystać, w zależności od wielkości swojej firmy? 

Zobacz grafikę

05.2020 18

Dokumenty zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

czytaj całość »

05.2020 14

Dotyczy przeprowadzania egzaminów przez IR

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że podjęte zostały działania związane z organizacją egzaminów czeladniczych / mistrzowskich / sprawdzających zgodnie z przygotowaną Instrukcją bezpieczeństwa i higieny, która w najbliższym czasie zostanie Państwu udostępniona.

czytaj całość »

05.2020 14

Informacja z Izby

Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten na chwilę obecną obowiązuje do dnia 24 maja 2020 roku i nie został odwołany żadnym Rozporządzeniem.

czytaj całość »

05.2020 14

Kolejne etapy odmrażania gospodarki

Informacje z MEN

czytaj całość »

05.2020 13

ocena z praktyki

Poniżej informacja z Izby Rzemieślniczej w sprawie wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych

czytaj całość »

05.2020 11

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia PIP

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wytyczne dla pracodawców, których firmy wznawiają pracę.

czytaj całość »

05.2020 11

Pracownicy młodociani

Młodocianym pracownikom pracodawca może, ale nie musi wypłacić wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. czytaj całość

czytaj całość »

05.2020 05

Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła Polskiego

Od środy 29 kwietnia banki zaczęły przyjmować wnioski od mikrofirm i MŚP o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR. Wnioski będzie można składać za pomocą bankowości elektronicznej w jednym z 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych.

Więcej na: https://bit.ly/35gI6QI

04.2020 23

informacaja z Związku Rzemiosła o młodocianych

W przekazywanej wiadomości przesyłam komunikat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący kontynuowania nauki przez pracowników młodocianych:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w
sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

czytaj całość »

04.2020 22

informacje z ZUS

Szanowni Państwo,
W przekazywanej wiadomości przesyłamy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na remat Tarczy Antykryzysowej 2.0.

czytaj całość »

04.2020 21

informacje z Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i
Problematyki Społecznej  w nawiązaniu do korespondencji z  ubiegłego
tygodnia – uprzejmie informuje że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (opublikowana  w dniu 20.04.2010 r. - Dz.U. z 2020 r. poz.
695);

czytaj całość »

04.2020 17

informacja z ZUSu

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaktualizowany Newsletter ZUS dla Biznesu poświęcony tematyce Tarczy Antykryzysowej. Prosimy o zapoznanie się z artykułem:

Biznes

04.2020 16

Informacja z IZBY Rzemieślniczej

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w dniu 9.04.2020r. Przekazał do
wiadomości i upowszechnienia  kolejną informację „Młodociani  pracownicy w rzemiośle - -
wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii".

czytaj całość »

04.2020 09

Pracownicy młodociani

Przedłuża się okres zwolnienia młodocianych
pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od
obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.

czytaj całość »

04.2020 07

Informacja z OHP Katowice

Informacja dotycząca COVID-19

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami dotyczącymi m.in zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazujemy poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji :

czytaj całość »

04.2020 06

Pomoc z ZUS

Przesyłam do wiadomości komunikat ZUS dotyczący wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

* Pomoc dla Biznesu

* Tarcza wsparcie z ZUS

04.2020 02

Pomoc z ZUS

Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Poniżej przedstawiamy możliwości skorzystania z pomocy z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Są to wnioski oraz opisy poszczególnych usług.
pobierz wnioski
04.2020 01

Pożyczki dla przedsiębiorców z PUP

Nabór wniosków o uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Kwota maksymalna udzielonej pożyczki nie może przekroczyć  5 tys. zł  i jest udzielana jednorazowo.

wiecej na stronie:

http://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:358.html

03.2020 31

Pracownik młodociany-Ważne!

W załączniku ważne pismo z Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie wyjątkowego postępowania wobec pracowników młodocianych w okresie pandemii

(czytaj załacznik)

03.2020 31

Kryzysowy Punkt Informacyjny

Kryzysowy Punkt Informacyjny

czytaj całość »

03.2020 13

Ważny komunikat

K O M U N I K A T
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj tj. od 16 marca 2020 r. do odwołania  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w  Tarnowskich Górach jest ZAMKNIĘTY dla klientów.
 
Zapraszamy do kontaktowania się :
- telefonicznie ( 515 037 348, 515 037 349, 515 037 350),
- e-mailowo  cechtg@wp.pl
- wszystkie informacje na bieżąco są na naszej stronie internetowej : www.cechtg.pl
- wszystkie dokumenty, w tym wnioski  do OHP, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ ( Cech rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  42-600 Tarnowskie Góry ul. Bondkowskiego 2) - nie ma możliwości składania dokumentów osobiście,
03.2020 13

Pracownicy młodociani-zalecenia dla pracodawców!

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam informację nt komunikatu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

 

czytaj całość »

03.2020 12

wiadomość z Izby

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym,

od dzisiaj do odwołania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

jest ZAMKNIĘTA dla klientów.

czytaj całość »

03.2020 12

Pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy

Pomimo, że zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

czytaj całość »

03.2020 11

Pilne!

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwróciła się z zapytaniem do Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  o  udzielenie informacji dotyczącej decyzji zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach (w związku z koronawirusem). Chodzi przede wszystkim o podjęcie decyzji związanej z obowiązkiem uczęszczania pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Obecnie trwają konsultacje pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego. Mają one na celu wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie uczęszczania pracowników młodocianych  na praktyczna naukę zawodu.

 

Po otrzymaniu stanowiska niezwłocznie przekażemy Państwu informację.

02.2020 26

Święto STOLARZY

Święto patronalne branży stolarskiej odbędzie się 21.03.2020. Rozpocznie się mszą o godzinie 11:00 w kościele Świętego Jóżefa. Zainteresowanych zapraszamy na uroczysty obiad na godz. 13:00 w restauracji Sedlaczek w Tarnowskich Górach

01.2020 10

KFS

Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową dofinansowaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

* szkolenia przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego

* kurs pedagogiczny,

* kursy zawodowe :

- fryzjerskie

- budowlane:

 

czytaj całość »

12.2019 17

Życzenia

Wesołych i zdrowych                              
Świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarząd wraz z pracownikami
Biura Cechu
12.2019 17

Biuro Cechu nieczynne

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 Biuro Cechu nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

12.2019 17

Egzamin próbny fryzjerski

Egzamin próbny (sprawdzający) fryzjerski organizowany jest w dniu 03.02.2020 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

11.2019 14

Święto Branży Motoryzacyjnej

Z okazji Święta Patronackiego św. Eligiusza Branży Motoryzacyjnej informujemy naszych członków Cechu i sympatyków tej branży.

W dniu 14.12.2019 o godz: 16:00 w Kościele Św. Anny (ul. Gliwicka -Tarnowskie Góry) odbędzie się Msza Świeta w w.w. intencji.  Serdecznie zapraszamy.

10.2019 17

dokumenty do refundacji

Ważne dokumenty do refundacji od Pani Gabrysi

Refundacja

Zus

10.2019 16

21.10.2019 BHP

W dniu 21.10.2019 o godz. 13:00 będzie organizowane w naszym Cechu szkolenie BHP dla wszystkich uczniów klas pierwszych.

10.2019 01

Pasowanie na ucznia

Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców uczestniczył w uroczystości pasowania na ucznia klas I w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w dniu 25.09.2019.

zobacz galerię: 1, 2, 3.

08.2019 28

Ważne- wniosek

dostępna jest informacja dotycząca zmiany wysokości stawek pracowników młodocianych.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem i pobranie wniosku wypełnienie oraz oddanie do Biura Cechu
08.2019 08

Biuro Cechu nieczynne

W dniu 16.08.2019 biuro Cechu będzie nieczynne,

za niedogodności przepraszamy.

08.2019 08

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundowania wynagrodzeń

Pisma w sprawie zmian refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianych pracownikom ( pismo w załaczeniu)

Dziennik Ustaw Rozporzadzenie z 24.07.2019

08.2019 08

Pismo z Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie młodocianych

zamiany wynagrodzeń pracowników młodocianych czytaj pismo z dnia 11.07.2019

08.2019 05

Interpretacja przepisów/urlop

Pismo  dotyczace interpretacji przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego młodocianych pracowników wydane przez PIP Katowice

czytaj

07.2019 15

Pismo z PIP

Ważne pismo z PIP Katowice

*

06.2019 18

Ogłoszenie

W dniu 21.06.2019

 biuro Cechu nieczynne

Przepraszamy

06.2019 14

Monitorowanie prawa gospodarczego

Informacje z Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14.06.2019

czytaj całość »

06.2019 10

informacja z GIP

Pismo z Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie terminu zawarcia umowy o pracę

10.06.2019

05.2019 28

Stowarzyszenie cukierników-zmiany kasy fskalne

Pismo  z dnia 22.05.2019

zmiana kasy fskalne

 

05.2019 23

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach w dniu 06.06.2019.

Więcej informacji w załaczniku.

04.2019 17

Święta tuż tuż...

czytaj całość »

02.2019 12

szkolenie e-akta

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu „e-akta” wszystkich członków Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach. 

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Cechu. Wstęp wolny.

01.2019 23

zmiany opłat za egzaminy

Izba Rzemieślncza w Katowicach informuje o zmianie opłaty za egzaminy:

- za egzamin mistrzowski - 1521 zł,

- za egzamin czeladniczy - 761 zł,

- za egzamin sprawdzający - 254 zł

01.2019 09

KFS

Informujemy, że od 15.01.2019 na stronie internetowej PUP Tarnowskie Góry będzie ogłoszony nabór wniosków z KFS.

Z funduszu tego mogą skorzystać pracodawcy i pracownicy na:

- szkolenia, - kursy, - podwyższenie kwalifikacji.

Informacje dla naszych członków Cechu pod numerem telefonu: 32/2852895

12.2018 11

Informacja

Informujemy, że od dnia  24.12.2018 do 28.12.2018  biuro CECHU będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

12.2018 10

Wesołych i zdrowych Świąt!!

WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT składa Zarząd wraz
z pracownikami biura Cechu.

10.2018 30

Informacja

 

Informujemy, że w dniu 02.11.2018r. biuro CECHU będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

10.2018 30

Informacje Biura Cechu

Informujemy: Cech czynny jest :

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 do 16:00

06.2018 21

egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy

w zawodzie Fryzjer  odbędzie się w dniu 06.09.2018 o godz. 9:00,

w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych w  14.09.2018 o godz. 9:00 w szkole WZS w Tarnowskich Górach

06.2018 05

Egzaminy próbne czeladnicze

Egzamin próbny czeladniczy dla wszystkich zawodów odbędzie się dnia 12.06.2018 w auli szkolnej sala 33,  ul. Sienkiewicza 6

Od godzinie 8:00 dla klasy 3a – mechanik samochodowy

9:40 – mechanik samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik

8:00 dla fryzjerek.

05.2018 17

szkolenie RODO

29.05.2018 serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie w zakresie nowych przepisów -Rodo-Ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25.05.2018. szkolenie odbedzie się na dużej sali  ul. Bondkowskiego 2, Tarnowskie Góry. Zainteresowaych prosimy o telefon (32 285 28 95) w celu potwierdzenia przybycia.

04.2018 10

informacja dla pracodawców

Informacja w sprawie ucznów: uczniowie będą odbywać praktykę  w czasie trwania Targów Edukacyjnych  organizowane przez szkołę WZS 11- 12.04.2018, Pismo Dyrektora Szkoły

03.2018 26

Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych

03.2018 23

Informacja

Informujemy, iż Buro Cechu będzie nieczynne w Wielki Piątek tj 27.03.2018.

Pozdrawiamy

03.2018 20

ŚWIĘTO STOLRZY

W dniu 17.03.2018 odbyła się msza święta oraz spotkanie patronackie branży stolarskiej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Poniżej załączamy kilka zdjęć z Sedlaczka:

1. 

2.

3.

4.

01.2018 22

Spotkanie noworoczne emerytów

Dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie noworoczne wszystkich emerytów naszego Cechu, miejsce spotkania to sala konferencyjna Cechu. Serdecznie zapraszamy.

 

01.2018 22

EGZAMIN PRÓBNY FRYZJERSKI

Egzamin próbny fryzjerski odbędzie się 27.02.2018 roku o godz. 9:00 w WZS w Tarnowskich Górach

12.2017 18

Wesołych i Zdrowych Świąt!!!

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych zdarzeń 
w nadchodzącym Nowym 2018 Roku

życzy

Zarząd oraz Dyrekcja

Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach

11.2017 08

Dni Otwarte Urzędu Pracy 13-24 listopada

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach przyłączył się do tej inicjatywy i w związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Dniach Otwartych Urzędu Pracy dla Pracodawców, które odbędą się w siedzibie Urzędu, ul. Towarowa 1 pok. 306 (II piętro).

czytaj całość »

09.2017 14

Ważna informacja

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w sprawie jdenolitego pliku kontrolnego.

Data spotkania: 27.09.2017 o godz. 10:00,

Miejsce spotkania: Cech Tarnowskie Góry ul. Bondkowskiego 2

ZAPRASZAMY

09.2017 06

Zapraszamy do projektu

  Zapraszamy do projektu

‘’Potwierdzone kwalifikacje zawodowe

–Twoją szansą na lepsze jutro”

zupełnie za darmo!

czytaj całość »

09.2017 01

Egzaminy czeladnicze

Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer :18.09.2017 godz. 8:00 w Szkole,

 

Egzamin czeladniczy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych : 28.09.2017 godz.9:00 w Szkole

08.2017 18

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji w Zabrzu zaprasza do współpracy

czytaj więcej

08.2017 17

Dofinansowania

Dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, studiów podyplomowych w ramach projektu ”Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

czytaj całość »

05.2017 24

Próbne egzaminy w szkole.

Informujemy, że w WZS odbędą się próbne egzaminy w zawodzie:

FRYZJER - 06.06.2017

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 01.06.2017

ELEKTRYK I ELEKTROCMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 06.06.2017

04.2017 10

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy składa Zarząd oraz Pracownicy Biura Cechu.

02.2017 28

Święto Stolarzy

Święto patronalne branży stolarskiej odbędzie się 18.03.2017.

Rozpocznie się mszą o godzinie 11:00 w kościele Świętego Jóżefa.

Zainteresowanych zapraszamy na uroczysty obiad w restauracji Sedlaczek w Tarnowskich Górach.

02.2017 15

spotkanie noworoczne

W dniu 15.02.2017 odbyło się spotkanie Emerytów naszego Cechu.

Za przybycie wszystkim gościom serdecznie dziękujemy.

02.2017 01

Nowe stawki na egzaminy

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2017 roku wynoszą:
 
 Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
 Egzamin czeladniczy – 661 zł.
 Egzamin sprawdzający – 220 zł.01.2017 04

Zabawa Karnawałowa

Nadchodzi karnawał, a jak karnawał to

dobra zabawa!!!

Serdecznie zapraszamy

na

Bal Karnawałowy

28.01.2017

zobacz szczegóły  

Menu

12.2016 15

egzamin próbny Fryzjerski

Próbny egzamin fryzjerski odbędzie się 09.02.2017 o godz 9:00 w Wieloprofilowym Zespole Szkół-ul. Sienkiewicza 6 Tarnowskie Góry.

* zakres do egzaminu praktycznego w zawodzie fryzjer

12.2016 15

Święta tuż tuż...

czytaj całość »

12.2016 15

koncert

11.2016 29

spotkanie branży MOTORYZACYJNEJ

W sobotę 10 Grudnia 2016r o godzinie 16:00 w kościele św Anny w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji Wszystkich Rzemieślników Branży Motoryzacyjnej. 
Po Mszy planowane jest spotkanie w Klubie 22.

10.2016 28

Biuro Cechu nieczynne.

Informujemy, że w dniu 31.10.2016r. biuro CECHU będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

10.2016 10

BHP dla uczniów

Informujemy, iż w dniu 13.10.2016 o godz. 12:00 zostanie przepowadzone szkolenie BHP dla młodocianych pracowników. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Cechu.

10.2016 06

Projekt Izby Rzemieślniczej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Adepci Śląskiego Rzemiosła”.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
50 młodych osób do 29 roku życia z woj. śląskiego,
pozostających bez pracy (w szczególności nie
uczestniczących w kształceniu i szkoleniu), poprzez udział
w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu
czeladnika w zawodach rzemieślniczych.

zobacz:

opis projektu, ulotka

09.2016 19

Harmonogram turnusów z przedmiotów zawodowych -WZS 2016/2017

Harmonogram turnusów z przedmiotów zawodowych -WZS 2016/2017 w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

czytaj całość »

06.2016 15

Refundacja!!! Ważne!!!

Informujemy, że umowy o refundację z OHP Katowice ( spisane w 2013r.) z uczniami, którzy kończą szkołę w tym roku są zawarte do 31.07.2016r.

Prosimy o złożenie wniosków na refundację do CECHU  za miesiąc czerwiec- z załącznikami i  lipiec 2016r do dnia 20.07.2016r.

Wnioski za te dwa miesiące muszą wpłynąć do OHP Katowice do 30.07.2016r.

Same załączniki do wniosku o refundację tj. lista płac, DRA i wpłata „51” ZUS za miesiąc VII muszą być dostarczone do 20.08.2016r.

Jeżeli wnioski nie wpłyną do OHP Katowice do 30.07.2016 nie będzie możliwa wypłata refundacji.

05.2016 24

egzaminy sprawdzające w szkole

Informujemy, iż odbedą sie w szkole egzaminy sprawdzające dla uczniów klas III- którzy w tym roku zdają egzaminy czeladnicze:

Fryzjer: 06.06.2016 godz 8:00

Elektromechanik i Elektryk : 07.06.2016 godz. 9:00

Mechanik oraz Lakiernik: 09.06.2016 godz. 8:00

Uczniów trybem kursowym zapraszamy!

05.2016 23

Konkurs Fryzjerstwa

Szanowni Państwo

24 lipca 2016 roku
odbędzie się w Sieradzu XXXII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w konkursie i przeżywania niezapomnianych chwil podczas Open Hair Festival 2016.

Więcej informacji w Biurze Cechu. Zapraszamy

czytaj całość »

05.2016 23

Biuro Cechu nieczynne.

Informujemy, iż dnia 27.05.2016 biuro Cechu będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy!

05.2016 11

Pielgrzymka na Jasną Górę

Jak co roku w ostatnią niedzielę czerwca tj. 26.06.2016 odbędzie się pielgrzymka rzemiosła polskiego na Jasną Górę na którą zapraszamy wszystkich rzemieślników.

05.2016 11

Walne Zgromadzenie Izby

Informujemy, iż dnia  10.06.2016 odbędzie się Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej w Koszęcinie. Po części oficjalnej odbedzie się piknik rzemieślniczy. Serdecznie zapraszamy.

05.2016 04

Walne Zgromadzeenie Cechu

Zarząd Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsięborców w Tarnowskich Górach podją uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Cechu w dniu 18.05.2016. Walne odbędzie się w sali Domu Rzemiosła w siedzibie Cechu o godz. 10:00. Członków Cechu serdecznie zapraszamy.

05.2016 02

Ważne dla uczniów

Informujemy,że w dniach 4-6.05.2016r.             ( w czasie trawnia matur) uczniowie mają obowiązek wstawić się na praktyczną naukę zawodu.

04.2016 25

Biuro Cechu nieczynne.

Informujemy, iż dnia 02.05.2016 biuro Cechu będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy!

03.2016 17

Życzenia Świateczne

Składają Zarząd oraz Pracownicy Biura Cechu

02.2016 10

Spotkanie noworoczne

W dniu 09.02.2016 odbyło się spotkanie Emerytów naszego Cechu. Za przybycie wszystkim gościom serdecznie dziękujemy.

zobacz zdjęcia: 1, 2.

01.2016 27

nowe stawki za egzaminy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że z dniem 01 lutego 2016 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

czytaj całość »

01.2016 21

Lokal do wynajęcia

Cech Tarnowskie Góry posiada lokale użytkowe do wynajęcia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Cechu pod nr 32/285 28 95.

01.2016 21

Konkurs Fryzjerstwa

21.02.2016 odbędzie się konkurs uczniów fryzjerstwa.

(czytaj więcej)

01.2016 19

Spotkanie branży motoryzacyjnej

Sekcyjny Branży Motoryzacyjnej-Pan Bronislaw Mokrus 
serdecznie zaprasza na spotkanie,

czytaj całość »

01.2016 18

Egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer

Zadania etapu praktycznego.

(czytaj więcej)

01.2016 12

Lokal do wynajęcia

Cech Tarnowskie Góry posiada lokale użytkowe do wynajęcia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Cechu pod nr 32/285 28 95.

01.2016 11

egzamin fryzjerek-próbny

Informujemy:

Dnia 01.02.2015 o godz. 10:00 odbędzie się egzamin próbny w zawodzie FRYZJER w szkole WZS (SORBONA)

12.2015 09

Wesołych i zdrowych Świąt!!

„Święta są jak płatki śniegu- zawsze piękne
i jedyne w swoim rodzaju”

 

Niech te Święta Bożego Narodzenia
 i Wigilijny wieczór upłyną
w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.

Życzy:

Wolny Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach
12.2015 08

informacja

Informujemy, iż dnia 24.12.2015 biuro Cechu będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy!

12.2015 02

Spotkanie branży motoryzacyjnej

W  sobotę 12 Grudnia o godzinie 16:00 w Kościele Św Anny w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji  Wszystkich Rzemieślników Branży Motoryzacyjnej zrzeszonych w Wolnym Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach.
Po Mszy planowane jest potkanie w Klubie 22 - ul. Czarnohucka  22.
11.2015 23

Nowe stawki opłat za egzaminy od 5 grudnia 2015 r.

wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski – 1 242 zł.

Egzamin czeladniczy – 621 zł.

Egzamin sprawdzający – 207 zł.

 

czytaj wiecej

czytaj całość »

11.2015 02

szkolenie bezpłatne

 

Dnia 24.11.2015 roku o godz. 10:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi elektronicznego zwolnienia lekarskiego ZUSZLA.Szkolenie poprowadzi pracownik ZUS-u i potrwa około godziny.

10.2015 27

ważny Komunikat

W związku z otrzymaną informacją z OHP prosimy o jak najszybsze dostarczenie oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis ( rok bieżący i dwa lata poprzedzające)

zawierające pomoc publiczną wydawaną do umów OHP od 2014. prosimy o kontakt z biurem Cechu.

oświadczenie

09.2015 28

Pasowanie Pierwszoklasistów

W dniu 22.09.2015 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3.

czytaj całość »

07.2015 15

Wizyta w Tucholi

Dni Tucholi:)

czytaj całość »

06.2015 22

egzaminy czeladnicze

Egzamin czeladniczy:

* w zawodzie fryzjer odbędzie się dnia: 21.09.2015 o godz. 9:00

* w zawodzie mechanik odbędzie się dnia: 25.09.2015 o godz. 9:00

04.2015 22

Gala IR

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W uroczystej imprezie udział wzięło 2000 gości: rzemieślnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego. 

Podczas gali wręczono nagrodę Rzemieślnika Roku, którą otrzymał Lech Wietrzyk z Żor, właściciel P.H.U Complex. Rozdano także statuetki „Firma z Jakością” -która trafiła do naszego mechanika- Jacka Gryca, „Firma z Przyszłością”, "Wiarygodny Lider Biznesu" oraz statuetki i odznaczenia specjalne.
Pani Dyrektor Urzędu Pracy Ewa Brachaczek dostała Platynowy medal im. Jana Kilińskiego. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!

1. 2. 3.

04.2015 22

Targi Pracy

10.04.2015 odbyły sie w Tarnogórskim Centrum Kultury Targi Pracy. Stoiska przygotowali pracodawcy reprezentujący zawody rzemieślnicze. Pomagali uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodach: Fryzjer, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Cukiernik.

zobacz zdjęcia: 1, 2, 3, 4.

04.2015 07

Państwowy Inspektorat Sanitarny- szkolenie!!!!

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bytomiu przeprowadzi szkolenie w dniu 21.04.2015 od godz. 10:00 u nas w Cechu w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych DZ. U /2015 poz. 291.

03.2015 31

Zamknięte

Informujemy, iż biuro Cechu w dniu 03.04.2015 będzie nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy!!

03.2015 26

Już Święta!

Wesołych i Zdrowych Świąt składają Zarząd oraz pracownicy Cechu.

03.2015 18

Dni otwarte WZS

Wieloprofilowy Zespół Szkół organizuje dni otwarte w dniach 23-24.03.2015. Ucziowie chodzący w tym czasie do szkoły mają obowiązek odbycia praktyki

(czytaj całość)

03.2015 12

branża budowlana

Szkoła Budowlana wysyła uczniów w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie na miesięczny kurs do Rudy Śląskiej który odbędzie się w dniach: 23.03-24.04.2015.

03.2015 09

informacje z PPIS

Ważna informacja dla sektora spożywczego z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Czytaj

03.2015 02

Rekolekcje w WZS

Inforujemy, że w dniach 02-03-04.03.2015 są organizowane Rekolekcje w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach.

02.2015 25

środki unijne

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświecone środkom unijnym.

(czytaj wiecej)

czytaj całość »

02.2015 04

Spotkanie Noworoczne

W dniu 03.02.2015 odbyło się spotkanie Emerytów naszego Cechu. Za przybycie wszystkim gościom serdecznie dziękujemy.

01.2015 21

szkolenia dla Branży Mechanicznej

zapraszamy na zapoznanie się z szkoleniami organizowanymi przez Izbę Rzemieślniczą

(czytaj)

01.2015 14

Spotkanie Noworoczne

W imieniu Zarządu i Dyrekcji Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach
serdecznie zapraszamy na

Spotkanie noworoczne wszystkich emerytów naszego Cechu, które odbędzie się 03 lutego 2015 r. o godz. 11:00
w Sali konferencyjnej Cechu.

12.2014 23

Nieczynne

Informujemy, iż biuro Cechu w dniach 24.12.2014 oraz 31.12.2014 będzie nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy!!

12.2014 18

szkolenie dla branży TSL w lutym 2015

serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie (czytaj więcej)

12.2014 01

Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia:)

Składa Zarząd wraz
 z pracownikami Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych
 i Przedsiębiorców

11.2014 27

AutoCad

Zbieramy kolejną grupę na AutoCad- zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 32/2852895

(czytaj ulotkę)

11.2014 26

Uroczystości Branży Motoryzacyjnej

Sekcyjny branży motoryzacyjnej Pan Bronisław Mokrus zaprasza na uroczystą Mszę Św. z okazji święta patronackiego Św. Eligiusza (13.12.2014 o godz. 16.00).

czytaj całość »

11.2014 05

10 listopad 2014 zamknięte

Informujemy, że w dniu 10.11.2014 Biuro Cechu będzie nieczynne.

07.2014 31

AutoCad zaawansowany zbieramy grupę

15-17.10.2014 i 20.10.2014 zapraszamy na AutoCad zaawansowany.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Cechu

07.2014 24

Wnioski o zawarcie umowy o refundację!

Wnioski o zawarcie umowy o refundację od 01.07.2014 będą dostępne już wkrótce!

06.2014 30

szkolenie AutoCad

Zapraszamy na kolejną edycję AutoCada poczatkujacego od 25, 28.29.30.07.2014

(cztaj całość)

06.2014 23

Terminy egzaminów czeladniczych

Fryzjerki - 03.09.2014 godzina 9:00 - szkoła

Mechanicy - 11.09.2014 godzina 10:00 - u nas w Cechu

Branża budowlana - 16.09.2014 godzina 9:00  -u nas w Cechu

06.2014 18

20 czerwiec 2014 nieczynne

Informujemy, że w dniu 20.06.2014 r. biuro Cechu  jest nieczynne.

05.2014 09

Zaproszenie na Walne

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2014

czytaj całość

05.2014 08

szkolenie AutoCad

zapraszamy na bezpłatne szkolenie w terminie 26.06-27.06-30.06-01.07.2014

(Czytaj całość)

04.2014 24

Refundacja - ważne!

Wynagrodzenia młodych pracowników nadal będą refundowane

(czytaj)

04.2014 24

02 maj 2014 nieczynne

Inforujemy, że w dniu 02.05.2014 biuro Cechu jest nieczynne.

04.2014 16

godziny pracy

Biuro Cechu czynne w Wielki Piątek do godz. 12:00 za utrudnienia przepraszamy.

04.2014 14

Wesołych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy

04.2014 10

Szkolenie dla branży spożywczej

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE

„GLOBAL G.A.P. przyszłością branży spożywczej”

start: 23.09.2014

czytaj całość

03.2014 25

nabór na bezpłatne szkolenie

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM
PROJEKCIE SZKOLENIOWO-DORADCZYM

„EKO – ERA W BUDOWNICTWIE” 14-15-16.04.2014 -nabór zakończony

16 - 17 -18. 09. 2014 (nabór rozpoczęty -zbieramy grupę)

zobacz więcej

03.2014 24

dodatkowe dni pracy uczniów WZS

W dniach 27-28.03.2014 roku odbędą sie Dni Otwarte Szkoły WZS w Tarnowskich Górach, w związku z tym uczniowie (fryzjerki i mechanicy), którzy w tych dniach chodzą do szkoły powinni odbyć praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

03.2014 05

Kurs Pedagogiczny

17.03 2014 rozpocznie się kurs pedagogiczny o godz.16:00zajęciami z psychologii. zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Cechu

03.2014 05

Święto Stolarzy

Święto patronalne branży stolarskiej odbędzie się 19.03.2014. Rozpocznie się mszą o godzinie 11:00 w kościele Świętego Jóżefa. Zainteresowanych zapraszamy również na uroczysty obiad na godz. 13:00 w restauracji Kropka w Bobrownikach Śląskich.

03.2014 05

Pomieszczenia do wynajęcia

Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w swoim budynku w Tarnowskich Górach przy ul. Bondkowskiego 2 dysponuje pomieszczeniami do wynajęcia. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem: 32 2852895

02.2014 05

Spotkanie emerytów

W dniu 04.02.2014 odbyło się spotkanie noworoczne wszystkich emerytów naszego Cechu w sali konferencyjnej.

zobacz zdjecia

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5

czytaj całość

czytaj całość »

01.2014 27

WOJEWÓDZKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA

odbędzie się : 02 marca 2014 roku

czytaj całość »

01.2014 23

Pismo z Izby Rzemieślniczej

Prośba o poparcie zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

czytaj całość »

01.2014 23

Spotkanie Emerytów

W dniu 04.02.2014 r. o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie noworoczne wszystkich emerytów naszego Cechu, w sali konferencyjnej Cechu. Zapraszamy.

01.2014 13
01.2014 08

aktualne składki na ubezpiczenie

aktualne składki na ubezpiczenie (cztaj wiecej)

czytaj całość »

12.2013 10

Wesołych i Zdrowych Świąt

czytaj całość »

12.2013 09

Informacja

W dniu 24.12.2013 Biuro Cechu będzie nieczynne.

Przepraszamy

12.2013 09

składamy wnioski o refundację

Zapraszamy do składnia wniosków o refundację za miesiące: IX, X, XI 2013

11.2013 04

szkolenie w zakresie kas fiskalnych!! 20.11.2013 godz. 12:00!!

Serdecznie zapraszamy na darmowe szkolenie dotyczące prowadzenia kas fiskalnych (weszły nowe przepisy w sierpniu 2013 r.)

 

czytaj całość »

09.2013 24

egzamin czeladniczy

Egzamin Czeladniczy na MURARZY

odbędzie się 11.10.2013 o godz. 9:00 w CECHU

09.2013 23

Egzaminy poprawkowe

wzór podania o egzamin poprawkowy- składać należy w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach

* podanie

nr konta:

PKO BP S.A. II Oddział w Katowicach
03 1020 2313 0000 3602 0022 9336

09.2013 16

Dofinansowanie za wyszkolenie uczniów

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje za wykształcenie pracownika młodocianego zamieszkałego na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

wejdź na stronę i pobierz załaczniki:

https://www.e-urzad.tarnowskiegory.pl/#Z2V0U2VydmljZSgxNDYsMyk=

09.2013 10

informacja dla pracodawców

11.09.2013 uczniowie z klasy 2 B i 2 D z naszej "SORBONY" zostają na praktykach u swojego pracodawcy.

09.2013 09

druki do refundacji

Można pobierać i składać druki do refundacji za mies. VI, VII, VIII / 2013

09.2013 05

Kurs pedagogiczy

Właśnie rozpoczął się KURS PEDAGOGICZNY  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr

32/2852895

07.2013 24

Nowy uczeń!

Pracodawcy, którzy chcą przyjąć nowego ucznia od września 2013r. są zobligowani o wypisanie wniosku o zawarcie umowy o refundację (duży wniosek).

czytaj całość »

06.2013 07

Egzaminy czeladnicze

06.09.2013 godz. 10:00 egzamin czeladniczy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbędzie się w Cechu,

13.09.2013 godz. 11:00 egzamin w zawodzie stolarz odbędzie się w Cechu,

19.09.2013 godz. 9:00 egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer odbędzie się w Szkole.

 

06.2013 06

Ważna wiadomość z OHP!

Ohp w Katowicach zwraca się z prośbą o bezzwłoczne składanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych (III, IV i V 2013)

05.2013 29

Praktyki

Jeśli szukasz praktyki w wybranym przez siebie zawodzie zgłoś się do Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach

05.2013 29

Nieczynne

Przepraszamy

W dniu 31.05.2013 Biuro Cechu będzie nieczynne.

Przepraszamy

05.2013 22

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zgromadzenie Członków Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach
 

w dniu 04 czerwiec 2013r.  o godz. 10:00   

zobacz    

05.2013 22

refundacje 2013-2016

Pracodawcy!!!!!!Ważne!!!!!

Pismo z OHP w sprawie refundacji na uczniów praktycznej nauki zawodu.

czytaj

05.2013 22

Portugalia 11.05-18.05.2013

Braga

czytaj całość »

03.2013 25

Wesołych i Zdrowych Świąt

czytaj całość »

03.2013 18

Bezpłatne szkolenie

Prowadzimy nabór na:  -Szkolenie na AUDYTORA ENERGETYCZNEGO!!!!

czytaj całość »

03.2013 15

Składamy wnioski o Refundację

Zapraszamy do składnia wniosków o refundację za miesiące: XII 2012, I, II 2013

czytaj całość »

03.2013 13

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Mikroprzedsiębiorca Roku 2013 - nabór zgłoszeń

* zobacz

03.2013 06

Bezpłatne szkolenie

Prowadzimy nabór na bezpłatne szkolenie pt:"Budownictwo Ekologiczne-finansowanie proekologicznych źródeł energii"

czytaj całość »

03.2013 04

Rekolekcje wielkopostne

Dyrekcja Wieloprofilowego Zespołu Szkół w T. Górach informuje, że

czytaj całość »

02.2013 15

Kurs Pedagogiczny

terminy kursu pedagogiocznego"

 

psychologia                    18.02.2013

pedagogika                     20.02.2012 i 25.02.2013

dydaktyka                       19.02.2013

psychologia/dydaktyka   26.02.2013

02.2013 06

Szkolenie w Okręgowej Inspekcji Pracy

4 lutego 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło sie spotkanie.

czytaj całość »

02.2013 06

Kurs Pedagogiczny

Trwają zapisy na kurs pedagogiczny, który odbędzie się w II połowie Lutego 2013

Serdecznie Zapraszamy!

01.2013 15

Soptkanie branżowe

Branża budowlana-stolarska oraz Co i Wod Kan

czytaj całość »

01.2013 15

Zapraszamy

Spotkanie noworoczne Emerytów

czytaj całość »

01.2013 04

Wnioski o refundację

Wnioski o refundację pracowników młodocianych składamy KWARTALNIE od XII do II 2013

01.2013 04

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie uczniów!!!

od 01.01.2013 do 28.02.2013

I rok nauki            140,41 zł

II rok nauki           175,51 zł

III rok nauki          210,61 zł

 

Wnioski na refundację będą składane za okres XII 2012, I, II 2013 tj. w miesiącu Marcu 2013

12.2012 18

IV Międzynarodowy Turniej Budowlany już za nami

Zwycięzcom gratulujemy!!!!

czytaj całość »

12.2012 13

Wesołych i Zdrowych Świąt

czytaj całość »

11.2012 27

Kurs pedagogiczny

Trwa nabór

czytaj całość »

11.2012 19

Egzamin sprawdzający

Egzamin sprawdzający klas III w zawodzie Fryzjer.

czytaj całość »

11.2012 13

Ważne!!!

Informacja o Pomocy de Minimis

czytaj całość »

11.2012 12

Msza Święta

Święto Patronackie branży motoryzacyjnej

czytaj całość »

11.2012 09

Informacja dla przedsiębiorcy

Kary za lekceważenie przepisów

czytaj całość »

10.2012 15

Ruszyła rekrutacja do projektu „Dobre przygotowanie praktyczne przepustka do rynku pracy” !

Informujemy, że 11 października 2012r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu mobilności „Dobre przygotowanie praktyczne – przepustką do rynku pracy”

czytaj całość »

10.2012 01

Wizyta przygotowawcza w Hiszpanii 04-08 IX 2012 r.

W dniach 04-08 IX 2012 r. odbyliśmy wizytę przygotowawczą w Grenadzie, w Hiszpanii

czytaj całość »

08.2012 08

Egzaminy Czeladnicze

Egzaminy czeladnicze terminy.

czytaj całość »

07.2012 31

Nauka zawodu w rzemiośle

Nauka zawodu w rzemiośle

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności praktycznych
i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji -świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach UE. 

czytaj całość »

07.2012 26

Wymagane dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym

Wymagane dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym:

 

czytaj całość »

05.2012 15

Tytuł aktualności

Treść krótkiej części aktualności.
00.0000 00

wymagane dokumenty do spisania umowy z pracownikiem młodocianym

dokumenty do spisania umowy

czytaj całość »