Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Tarnowskich Górach

Historia cechu

W 1952 roku z połączenia dotąd samodzielnych cechów branżowych z miasta Tarnowskie Góry i z tarnogórskiego powiatu powstał jeden ogólny Cech Rzemiosł Różnych, nawiązujący do utworzonego w 1945 roku Powiatowego Związku Cechów